Termíny rezervace

Chatu je možné si rezervovat vždy na celý týden nebo několik týdnů. V kalendáři označte sobotu jako den nástupu, rezervace pak platí na celý týden. Označíte-li více po sobě jdoucích sobot, rezervace bude platná na odpovídající počet týdnů. Nástupní termín začíná vždy v sobotu po 11:00 hod. a končí poslední sobotu (v závislosti na počtu týdnů vaší rezervace) do 11:00 hod. Následně vyplňte údaje ve formuláři a odešlete rezervaci. Obdržíte potvrzovací e-mail s údaji pro platbu. Po připsání částky na náš účet vám bude zasláno potvrzení o platbě a termín vaší rezervace bude v kalendáři označen jako obsazený.

Nenašli jste informaci o cenách za ubytování?

Rezervační kalendář a formulář

Nahrává se kalendář...
-
Volný týden
 
-
Obsazený týden
 
-
Rezervovaný týden

Objednávat je možné jen termíny v odobí od prvního květnového týdne do posledního týdne v říjnu.

Týden na který vychází Silvestr a Nový rok nepronajímáme.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje o zákaznících zpracováváme podle platných obecně závazných právních předpisů. Za účelem evidence rezervací a případné komunikace ohledně změny rezervací jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mail. Tyto údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování. Osobní údaje získáváme prostřednictvím formulářů na těchto webových stránkách a zpracováváme je prostřednictvím zabezpečené databáze. Zároveň potvrzujeme, že nemáme úmysl poskytovat osobní údaje nikomu dalšímu ani do třetích zemí. Objednatel má právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají. Dále má právo přístupu k jeho zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.